digitalno novinarstvo

Google: 150 miliona eura za inovacije u oblasti digitalnog novinarstva

Google je pokrenuo fond vrijedan 150 miliona eura namijenjen evropskim izdavačima sa ciljem da pomogne u razvoju novih digitalnih projekata.

NYT uvodi novu digitalnu redakciju za live izvještavanje

Magazin The New York Times uspostavio je novu digitalnu redakciju koja će biti zadužena za praćenje online diskusija o aktuelnim vijestima.

Konkurencija ili partnerstvo – fenomen građanskih medija

Građanski i konvencionalni koncept novinarstva se ne mogu posmatrati na isti način.

Istraživačko novinarstvo u digitalnom dobu

Fokus diskusije stavljen je na istraživačko novinarstvo u kontekstu novih tehnologija, te njihov utjecaj na društvo i odgovornost vlasti.

Direktor Ethical Journalism Network-a, medijski ekspert i novinar Aidan White govori o izazovima s kojima se novinarstvo susreće u današnjem digitalnom dobu.

Trener iz KDMC centra Univerziteta u Berkeleyu govori o važnosti lokalnog fokusa web novinara.

Subscribe to RSS - digitalno novinarstvo