Istraživanje: Izvještavanje medija o evropskim temama

Istraživanje: Izvještavanje medija o evropskim temama

Na Fakultetu političkih nauka, 8. i 9.6.2013. održana je Međunarodna konferencija Europe Here and There: Analysis of Europeanization Discourse in the Western Balkans Media.

Na konferenciji, na kojoj je učestvovalo 40 istraživača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Crne Gore, predstavljeni su rezultati istraživanja urađenih u okviru RRPP projekta o načinima na koje mediji u regionu izvještavaju o evropskim temama. Pored predstavljanja zaključaka, održana je i debata kojoj su prisustvovali predstavnici medija i nevladinog sektora s ciljem otvaranja debate o načinima na koje se medijsko izvještavanje o evropskim temama može unaprijediti u korist i u interesu građana.

Konferenciju su organizovale doc.dr. Lejla Turčilo i mr. Belma Buljubašić sa Odsjeka za komunikologiju FPN Sarajevo, uz podršku Odseka za medije i komunikacije Filozofskog Fakulteta u Novom Sadu i studenata Master studija na FPN Nihada Katice, Nejre Plasto i Lamije Hodžić.

Rezultati istraživanja projekta Europe Here and There bit će objavljeni u formi publikacije s međunarodnom recenzijom krajem juna 2013. Knjiga sažetaka sa konferencije već je publikovana.

Izvor: FPN