Istraživanje: Internet u Republici Srpskoj

Istraživanje: Internet u Republici Srpskoj

Istraživanje: Internet u Republici Srpskoj

Prema istaživanju koje je proveo Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, 55% stanovnika Republike Srpske svakodnevno koristi internet.

Foto: Pixabay

Personalni računar koristi gotovo 46% stanovništva, prenosivi računar je na drugom mjestu sa nešto više od 28%, dok pametni telefon koristi 22% stanovništa Republike Srpske. Personalni računari i dalje imaju prioritet kada je u pitanju korištenje interneta, međutim, procenat korištenja pametnih telefona je izrazito visok, iako su najvećim dijelom u pitanju korisnici između 18 i 25 godina.

Stanovnici Republike Srpske najčešće na internetu provode od 1 do 2 sata dnevno (16,14%). Facebook profil u Republici Srpskoj posjeduje nešto manje od 70% onih koji su se izjasnili da koriste internet (69,78%). Aktivni korisnici ove društvene mreže pripadaju grupi mladih (18-25 godina), dok je procenat starijih u ovoj kategoriji zanemarljiv (55 i više godina).

Kada je u pitanju posjećenost web portala, gdje su ispitanici mogli zaokružiti samo jedan odgovor, najposjećeniji portal je Blic Online (28,42%), potom portal BN Televizije (6,68%), te naposlijetku portal Buka (5,31%). S druge strane, kada su ispitanici mogli zaokružiti više odgovora, najviše ispitanika opredijelilo se za portal Blic Online (38,18%), potom portal BN Televizije (17,86%), te portal RTRS-a (17,51%).

Izvor: Evropska opservatorija za novinarstvo