IFJ: Mediji ne izvještavaju dovoljno o klimatskim promjenama

IFJ: Mediji ne izvještavaju dovoljno o klimatskim promjenama

IFJ: Mediji ne izvještavaju dovoljno o klimatskim promjenama

Generalni sekretar IFJ-a nazvao je klimatske probleme “najhitnijim problemom našeg vremena”.
 
foto: Screenshot / IFJ
 
Mediji ne izvještavaju adekvatno o ozbiljnosti koju nose klimatske promjene a novinarima je potrebno više obuke kako bi poboljšali svoje izvještavanje o toj temi, pokazalo je novo globalno istraživanje Međunarodne federacije novinara (IFJ) odakle su pozvali medije, novinare i sindikate da više djeluju u vezi sa klimatskom krizom.
 
Rezultati globalnog istraživanja pokazuju da je velika većina novinara (više od 81 posto) “veoma zabrinuta” zbog klimatskih promjena. Međutim, svaki četvrti vjeruje da mediji u njihovoj zemlji rade adekvatan posao kada pokrivaju temu o klimatskoj krizi.
 
Generalni sekretar IFJ-a Anthony Bellanger nazvao je klimatske probleme “najhitnijim problemom našeg vremena” te pozvao njihove podružnice da rade na pokretanju obuke kako bi pomogli novinarima da priče o klimatskim promjenama prate na profesionalniji i efikasniji način.
 
Polovina ispitanika izjavila je da njihova vlastita novinska organizacija ne posvećuje posebnu pažnju klimatskim promjenama. Manje od 6 posto tvrdi da je imalo pristup obuci o ovoj temi, dok manje od 5 posto ima odjeljenje posvećeno izvještavanju o klimatskim promjenama.

Istraživanje pokazuje da 54 posto novinara kaže da barem nekoliko medija u njihovoj zemlji posebno obrađuje temu i izvještava o klimi, a da promjena tog procenta varira od regije do regije, dok se navodi da evropski mediji pružaju najposvećeniju pokrivenost izvještavanju o ovoj temi.
 
Sindikati sve više raspravljaju o pitanjima klimatskih promjena, a ispitanici smatraju da njihovi sindikati daju značajan prostor za poboljšanje, dok skoro polovina (46 posto) kaže da njihov sindikat nema smjernice o izvještavanju o klimatskim promjenama.
 
U smjernicama ili organizovanju aktivnosti koje su namijenjene podizanju svijesti o problemu klimatskih promjena ili izgradnji profesionalnih vještina u sindikatima koji su to usvojili navodi se:
 
- izraditi preporuke i smjernice za novinare koji prate klimatsku krizu,
 
- osigurati obuku za članove sindikata da izvještavaju o klimatskim pitanjima
 
- prilagoditi cijene sponzorskog članstva prema njihovoj politici zaštite okoliša
 
Anketirani novinari tražili su od klimatskog akcionog tima IFJ-a da odredi sljedeće:
 
- obuku za novinare o izvještavanju o klimatskoj krizi
 
- razvijanje najboljih praksi za novinare koji prate klimatsku krizu
 
- rad sa drugim međunarodnim organizacijama na kampanjama koje se tiču klimatske krize
 
- održavanje događaja s novinarima koji prate klimatsku krizu
 
- smanjenje vlastite emisije ugljika u organizaciji
 
- naučiti više od članova IFJ-a o tome kako oni pokrivaju teme o klimatskoj krizi.
 
Izvor: IFJ
 

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.