Finansiranje javnog servisa među prioritetima u okviru SSP-a za BiH

Finansiranje bh.  javnog servisa postaje uvjet za članstvo u EU?

Finansiranje javnog servisa među prioritetima u okviru SSP-a za BiH

Evropska unija pitanje stabilnog finansiranja javnih servisa u BiH uključuje u agendu pregovora o prilagođavanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom, navodi se u pismu koje je Johannes Hahn, Evropski komesar za proširenje, uputio Ingrid Deltenre, generalnoj direktorici EBU-a. 
 
“Evropska komisija pažljivo prati situaciju u javnim servisima u Bosni i Hercegovini. Pitanje finansijske stabilnosti cjelokupnog javnog sistema emitiranja u BiH predstavlja prioritet za zemlju i nalazi se visoko među pitanjima naše političke agende”, navodi se u pismu upućenom nakon zvanične posjete Komesara Bosni i Hercegovini, 21. marta, prenosi BHRT.
 
“Kao što sam već napomenuo u mom pismu od 1. marta, Evropska komisija će nastaviti da, u okviru nadležnog pododbora, potencira pitanja povezana sa politikom u audio-vizualnim medijima, a sve u sklopu razgovora o prilagođavanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za Bosnu i Hercegovinu", dodao je Hahn.
 
Deltenre je, nakon što je Bosna i Hercegovina 15. februara podnijela zvanični zahtjev za pridruženje EU, u pismu Hahnu izrazila spremnost EBU-a da podrži svaku inicijativu Evropske unije koja bi osigurala praćenje evropskih medijskih standarda u BiH.
 
“Zbog nedovoljnog i nesigurnog finansiranja, ogromnih dugova i nemogućnosti da isplaćuje plate svojim uposlenicima, BHRT je u totalnom finansijskom kolapsu, što u potpunosti onemogućava ispunjenje njegove uloge u društvu", rekla je Deltere.
 
"Mi smo spremni pružiti profesionalnu i pravnu ekspertnu pomoć i, zajedno sa Evropskim parlamentom i Evropskom komisijom, podržati implementaciju standarda EU u medijskom sistemu Bosne i Hercegovine. Za osiguravanje razvoja održivog javnog servisa u zemlji, potrebna je hitna akcija," navela je ona.