Debata: Balkanske majke i njihovi sinovi

Debata: Balkanske majke i njihovi sinovi

Povodom izložbe SEE New Perspectives - Iz ugla fotografa sa Balkana, 30.10.2012. godine u Mediacentru Sarajevo održana je debata pod nazivom Balkanske majke i njihovi sinovi - o patrijarhatu na Balkanu.

Da li su današnje žene žrtve feminizma? Mogu li emancipovane žene ostvariti uspješne veze sa sinovima balkanskih majki? Na osnovu čega kreiramo naš novi zapadnobalkanski identitet? Ovo su samo neka od pitanja o kojima se raspravljalo na debati koju je moderirala Slobodanka Dekić. Učesnici debate, pored zainteresirane publike bili su Jakov Čaušević, magistar rodnih studija, Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije, Sarajevo, zatim Ivana Pantelić, istoričarka pri Institutu za savremenu istoriju iz Beograda, koja je predstavila knjigu Partizanke kao građanke: društvena emancipacija partizanki u Srbiji, 1945 -1953. Pantelićeva je govorila o marginalizovanom položaju žena danas, ali i o ulozi žena u II svijetskom ratu i nakon njega. Jedan od komentara publike tokom debate o uzi žene danas i njenom angažmanu kroz feminizam bio je da "žene mogu biti feministkinje dok ne dobiju sina."

Tanja Petrović aisistentica pri Istraživačkom centru Slovenske akademije nauka i umjetnosti, takođe jedna od učesnica debate, predstavila je svoj novi rad pod nazivom Yuropa: Jugoslovensko nasleđe i politike budućnosti u postjugoslovenskim društvima. 

Kroz cijelu debatu provlačilo se i pitanje identiteta balkanskih zemalja, kroz današnje isticanje imena Zapadni Balkan i skrivanje imena Jugoslavije. "Mi živimo u društvima koja graniče sa parodijom, "ističe Tanja Petrović, naglašavajući da se danas ljudi više osvrću na evropske fondove nego na evropske vrijednosti.

Najzanimljivije trenutke razgovora Balkanske majke i njihovi sinovi moguće je pratiti putem Twitter hashtaga #balkanskemajke.

Atmosferu sa događaja možete vidjeti ovdje:

i na Facebook stranici Mediacentra.