zaštita izvora

Mediji: Glas štićenika Zavoda Pazarić

Hadžimusić: Nadležni trebaju štititi osobu koja je snimala nasilje, a ne crtati joj metu na čelo.

Evropski sud za ljudska prava osudio Švicarsku zbog prisiljavanja novinarke da otkrije svoje izvore

Novinarka Nina Jecker je 2012. godine razotkrila višegodišnju trgovinu drogom.

Protecting the Sources Who Keep Journalism Alive

Aidan White objašnjava zašto novinari i urednici moraju štititi ljude koji im daju informacije.

Senad Pećanin objašnjava kako mu je svaki susret i razgovor sa Jovankom Broz predstavljao izvorište pravih profesionalnih dilema.

Zadatak novinara je da nađe vidljive tragove ove često nevidljive sile. Ali kako to postići?
Novinari pozvani kao svjedoci jer su objavili informacije iz tajne istrage o „crnim fondovima“ vladajućeg HDZ-a odbili su odati izvore. Nedavne zakonske izmjene u vezi tajnosti podataka – kozmetičke.
Novi zakon u Srbiji omogućava uvid u ostvarenu komunikaciju građana bez odluke suda, sa posledicama po novinare i njihove izvore. Šta nas uče strana iskustva sličnih zakona?
Žrtvu treba razumjeti, ne sažaljevati. Ako bi priča mogla ugroziti žrtvu, obaveza novinara je da takvu priču ne objavi. Ponekad od postupaka novinara doslovno ovisi život te osobe.
Kako se novinarskim greškama uništava priča na temu trgovine ženama, a žrtve nanovo žrtvuju.
Korištenje povjerljivih izvora može ozbiljno poljuljati kredibilitet redakcije. Zato je važno pronaći odgovore na slijedeća pitanja: Kako da potvrdite informacije neimenovanih izvora? Kako da izvršite pritisak na izvore da javno govore? Kako da svojim čitaocima označite ove izvore i objasnite zašto bi čitalac trebao da vjeruje vama i izvoru? Kako da zaštitite izvor?
Subscribe to RSS - zaštita izvora