menadžment

"Razvoj lokalne e-uprave u Bosni i Hercegovini“ najnoviji je izvještaj Mediacentra Sarajevo, nastao kao rezultat istraživanja sprovedenog tokom 2010. i 2011. godine.
Tekst nudi pregled savremenih teorijskih rasprava o konvergenciji, te analizira njenu konkretnu praksu u internetskim izdanjima ljubljanskog Dela, zagrebačkog Vjesnika i beogradske Politike.
U drugom dijelu teksta o strategijama radio stanice za prevladavanje ekonomske krize, autor preporučuje tri nova važna segmenta djelovanja.
Kad je kriza - Radio

Iskusni međunarodni konsultant za radijski menadžment preporučuje metode uz koje lokalna radio stanica može da prevlada izazove svake, pa i globalne financijske krize.

Ima svakakvih šefova. Neki su odlični. Možda ste vi jedan od njih ili da je to osoba za koju radite. Evo šta autorica misli o umijeću odličnih šefova. Tu su i linkovi koji vam mogu pomoći.
Lokalni radio u borbi na prezasićenom tržištu

Koje su najveće i najčešće greške u pozicioniranju lokalnog radija na balkanskom tržištu? Šta je preduslov za ozbiljno poslovno planiranje?

Subscribe to RSS - menadžment