mediji i pomirenje

Omladinske inicijative protiv podjela traže nove forme u digitalnim medijima

Sa novim generacijama je o ratu i pomirenju potrebno na drugačiji način pričati.

Novi mediji: snaga rata ili snaga mira

Da li novi mediji mogu promovirati aktivnosti za mir podjednako dobro kao što to rade sa ideologijom sukoba.

Kulturni kontekst i pravni okvir regulacije medija

Tanka je linija između prava na slobodu govora i moguće štetnosti govora mržnje.

Ko se sjeća mirotvorki još?

Kako bh mediji utiču na percepciju mirovnog aktivizma, odnosno aktivne uloge žena u izgradnji mira.

S one strane „linije“

Godišnjica Dejtona, potpis u Parizu i jedno prisjećanje na prve korake ka razbijanju komunikacijskih barijera.

Subscribe to RSS - mediji i pomirenje