hrvatski kanal

Bez podrške Zakon o osnivanju hrvatskog kanala

Prijedlog zakona kojim bi se trebao uspostaviti hrvatski kanal u sklopu Javnog RTV nije naišao na odobrenje unutar Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

ZA i PROTIV kanala na hrvatskom jeziku

Profesorica Hanka Vajzović komentira inicijativu za uspostavu „hrvatskog kanala“.

Kada se već prihvatila nacionalna logika na svim javnim nivoima, zašto bi javni medijski sistem bio iznimka?

„Da“ hrvatskom kanalu u BiH

Sve u BiH je ustrojeno na etnopolitičkom principu, pa se moraju prihvatiti i posljedice takvog izbora tvrdi Asim Mujkić.

Stručni online bilten "E-novinar" posvećen uspostavi hrvatskog kanala u sklopu javnog RTV servisa u BiH.

Aktivni učesnik procesa reforme medijske scene u BiH komentira novu/staru inicijativu.

Subscribe to RSS - hrvatski kanal