fikseri u novinarstvu

Za doprinos fiksera javnost često i ne sazna

Organizacija i vođenje puta, prevod sa lokalnog na strani jezik, tumačenje zakona, praksi i običaja, samo su neki od poslova fiksera.

Subscribe to RSS - fikseri u novinarstvu