Edukativni serijal: Mobilno novinarstvo

Edukativni serijal: Mobilno novinarstvo

Edukativni serijal: Mobilno novinarstvo

Razvoj posljednje generacije tehnologije pružio je novinarima mogućnost da kablove, kamere, brojne mikrofone i dodatke zamijene samo jednom spravom: Smart telefonom

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj novi koncept izvještavanja, edukativni serijal Mediacentra pomoći će vam savladate osnove rada sa mobilnim aplikacijama, a uz primjere koje smo proizveli tokom treninga.