TED savjeti za video montažu

TED savjeti za video montažu

TED savjeti za video montažu

Na koji način montirati video materijale poput intervjua ili predavanja? Kako odabrati što bolje uglove sa snimaka i približiti gledaocu priču? Ovi i drugi savjeti dostupni su na TED blogu, gdje montažeri ovih popularnih predavanja dijele svoja iskustva sa kreiranjem interesantnih video sadržaja za web.

Tehnike koje video montažeri koriste da oblikuju neki materijal govore  mnogo o tome kako se kreira značenje određenog sadržaja. Iako su tehnike koje koriste montažeri TED razgovora minimalne u odnosu na one koje koriste recimo montažeri dokumentarnih filmova, one predstavljaju odličnu polaznu tačku video montaže.

Primjeri dostupni na blogu, uz vizualni prikaz, objašnjavaju kako da jednostavnu interakciju, kao što je intervju ili govor, montirate na takav način da prikažete razne uglove priče, uz savjete o tome kakve snimke treba koristiti i na koji način učiniti, recimo govor, što zanimljivijim za gledanje. 

Pogledajte TED-ovih deset savjeta za video montažu.