Publikacija: Privatnost nije pornografija

Publikacija: Privatnost nije pornografija
Publikacija

Publikacija: Privatnost nije pornografija

Analiza rodno zasnovanog nasilja sa fokusom na dijeljenje intimnih slika bez pristanka.

foto: Screenshot/Detektor.ba

Balkanska istraživačka mreža u Bosni i Hercegovini (BIRN BiH) objavila je publikaciju “Privatnost nije pornografija” u kojoj je predstavljena analiza rodno zasnovanog nasilja na internetu u BiH sa fokusom na dijeljenje intimnih slika bez pristanka.

Publikacija je namijenjena medijima, međuvladinim organizacijama, organizacijama civilnog društva, privatnom sektoru, službenicima državnih institucija (policiji, tužiocima, sudijama, uposlenicima skloništa za žrtve nasilja), kao i široj javnosti, posebno osobama koji konzumiraju ili dijele slike bez pristanka u online prostoru i bez da razumiju fizičku i emocionalnu štetu koju ovo nanosi žrtvama.

U publikaciji, autorice Aida Mahmutović i Aida Trepanić ukazuju na obmanjujuću terminologiju (kao što je “pornografija iz osvete”) koja se obično koristi za opisivanje ovog vida zlostavljanja na mreži i govore o različitim vrstama rodno zasnovanog nasilja na internetu, te kako ih prepoznati. Pišu i o psihološkom efektu dijeljenja intimnih slika bez pristanka, te daju pregled međunarodnog i državnog pravnog okvira i uloge platformi društvenih mreža.

“Problem terminologije predstavlja jednu od najvećih poteškoća za reguliranje dijeljenja intimnih slika bez pristanka i drugih zlostavljanja na internetu, jer ne postoji jedinstveni univerzalni termin koji se koristi za opis ovih kršenja”, piše u publikaciji.

Publikacija sadrži preporuke za različite aktere, od organizacija civilnog društva do kreatora politika kako bi se poboljšala sigurnost na internet, digitalna pismenost korisnika u BiH i odziv institucija.

Publikacija je dostupna na: Detektor.ba

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.