Proaktivna transparentnost u Bosni i Hercegovini

Proaktivna transparentnost u Bosni i Hercegovini: stanje i perspektive u svjetlu međunarodnih standarda i komparativnih rješenja

Proaktivna transparentnost u Bosni i Hercegovini

Nova studija u izdanju Centra za društvena istraživanja Analitika analizira način na koji je proaktivno objavljivanje informacija, kao neodvojiv dio prava na pristup informacijama, regulirano u Bosni i Hercegovini te na temelju glavnih nalaza predlaže potrebne intervencije u legislativi. Autor studije pod nazivom "Proaktivna transparentnost u Bosni i Hercegovini: stanje i perspektive u svjetlu međunarodnih standarda i komparativnih rješenja" je Alen Rajko.

Bosna i Hercegovina prva je zemlja u regionu koja je usvojila zakon kojim se osigurava pravo na pristup informacijama. Ipak, zakoni o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini reguliraju isključivo reaktivnu dimenziju ovoga prava – objavu informacija po zahtjevu, dok je proaktivna dimenzija prava na pristup informacijama u tim zakonima u potpunosti zanemarena, navodi Analitika

U studiji su detaljno prezentirani međunarodni standardi i pozitivne prakse drugih zemalja u domeni zakonodavstva i institucionalnog okvira proaktivne transparentnosti, te analizirana relevantna regulativa u Bosni i Hercegovini i njeni temeljni nedostaci. Preporuke o neophodnim dopunama zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH namijenjene su zakonodavcima i drugim akterima u ovoj oblasti. 

Studija je dostupna na jezicima BiH na zvaničnom sajtu Centra za društvena istraživanja Analitika. 

Ovaj tekst objavljen je u sklopu projekta 'Public Data Now' podržanog od strane Holandske ambasade u BiH. Tekstove vezane za pristup podacima i data novinarstvo možete čitati u našem serijalu ovdje.