PravoDaZnam: Zahtjevi za slobodan pristup informacijama

PravoDaZnam: Zahtjevi za slobodan pristup informacijama

PravoDaZnam: Zahtjevi za slobodan pristup informacijama

Pravo da znam je prvi automatizovani portal za asistenciju zahtjevima za slobodan pristup informacijama u Bosni i Hercegovini. 

Portal je realiziralo UG Zašto ne u saradnji sa Transparency Internationalom. Putem ovog portala građani/ke BiH  mogu na jednostavan način, putem maila, a pozivajući se na važeće zakone o slobodi pristupa informacijama, da pošalju zahtjeve svim javnim institucijama, ustanovama i preduzećima u BiH i tražiti od njih informacije koje žele. Pored toga, portal sadrži i bazu institucija u BiH sa kontakt informacijama. 

PravoDaZnam funkcioniše na takav način da korisnik odabere instituciju kojoj želi da se obrati, odnosno od koje želi da dobije javne informacije. Zatim, u kratkom pismo, objasni koju tačno informaciju traži, nakon čega se šalje zahtjev. Svaki odgovor koji pristigne od strane institucije se automatski objavljuje na  stranici a korisnik će dobiti mail sa obavještenjem da je institucija odgovorila na njegov zahtjev. Sve infromacije na ovoj stranici su javne i mogu ih čitati svi korisnici portala. 

Stranica PravoDaZnam je kreirana kako bi se građanima/kama BiH omogućilo lakše ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i kako bi sami građani učinili vlasti u BiH odgovornijim i transparentnijim.

Zahtjevi objavljeni do sada, kao i alat za traženje informacija dostupni su na sajtu PravoDaZnam

"Ovaj tekst je objavljen u sklopu projekta 'Public Data Now' podržanog od strane Holandske ambasade u BiH'. Tekstove vezane za pristup podacima i data novinarstvo možete čitati u našem serijalu ovdje".