Baze podataka Centra za istraživačko novinarstvo

Baze podataka Centra za istraživačko novinarstvo

Baze podataka Centra za istraživačko novinarstvo

Donacije strankama, zarade advokata po službenoj dužnosti, informacije o trošenju tekuće budžetske rezerve kao i brojne druge podatke, moguće je pronaći u jednoj od sedam baza podataka Centra za istraživačko novinarstvo.

CIN-ov tim od desetak novinara koji godišnje proizvede oko 30-40 istraživačkih priča neumorno radi i na prikupljanju podataka od javne važnosti koji kasnije budu kompletirani kao baza otvorena za pretraživanje i preuzimanje. Podaci koji su do sada objavljeni u samo jednoj od baza odnose se na lične karte vodećih političkih stranaka sa podacima o prihodima, rezultatima izbora, zatim tu su dokumenti u kojima je prikazan program i statut svake od sedam stranaka obuhvaćenih ovom bazom. 

Pored navedenih, zainteresovani mogu pronaći brojne druge informacije kao što su podaci o budžetskim izdvajanjima za neprofitne organizacije i javne ustanove. Baze podataka predstavljaju i odličan i validan izvor za novinarske priče. 

 
Sadržaj je moguće filtrirati prema godinama (2007/2011) kao i na osnovu donatora (opština, ministarstvo, vlada) ili prema vrsti budžetskog izdvajanja.
 
Baza o budžetskim rezervama donosi informacije o državnim, entitetskim i kantonalnim vladama koje su od 2010. godine podijelile nešto više od 93 miliona KM iz tekućih budžetskih rezervi.  Novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) su pregledali izvještaje o izvršenjima državnog, entitetskih i kantonalnih budžeta, službene novine i revizorske izvještaje od početka 2010. do oktobra 2013. godine. Svi pronađeni podaci o trošenju budžetskih rezervi objedinjeni su u ovoj bazi podataka.
 
Istraživačke priče koje radi CIN kao i baze podataka, dostupne su na njihovoj zvaničnoj stranici
 
"Ovaj tekst je objavljen u sklopu projekta 'Public Data Now' podržanog od strane Holandske ambasade u BiH'. Tekstove vezane za pristup podacima i data novinarstvo možete čitati u našem serijalu ovdje".