Journalism 360: Korištenje virtualne stvarnosti u novinarstvu

Journalism 360: Korištenje virtualne stvarnosti u novinarstvu

Journalism 360: Korištenje virtualne stvarnosti u novinarstvu

Journalism 360 nova je inicijativa koja za cilj ima povezati novinare koji koriste tehniku virtualne stvarnosti u svom radu i pružiti im dodatna znanja i informacije.

Ubrzani razvoj i omasovljenje tehnologije virtualne i augmentirane stvarnosti doveli su do niza eksperimenata sa njihovom primjenom u novinarstvu. Virtualne priče na kojima rade medijske kuće poput New York Timesa i eksperimenti novinara i programera povezanih sa programom Google Labs pokazali su da ova vrsta novinarstva ima budućnost i dovoljno zainteresiranih za bavljenje njime, ali i da postoji potreba za edukativnim resursima koji bi zainteresiranima omogućili pronalaženje dodatnih informacija i povezivanje sa drugim pojedincima sličnih interesa.

Journalism 360 upravo je takva inicijativa. Kreiran od strane Google Labsa, Fondacije Knight i Asocijacije za online vijesti, Journalism 360 za cilj ima da doprinese ubrzanju razvoja korištenja tehnologija virtualne i augmentirane stvarnosti u novinarstvu kroz povećano razumijevanje i znanje o ovom novom vidu pripovijedanja.

Video: VR priča New York Times-a o izbjeglicama 

Inicijativa će na webu biti predstavljena putem platforme Medium, gdje će skupina novinara uključena u program objavljivati edukativne tekstove na temu uređivanja, montiranja, tehnika naracije i etičkih pitanja kreiranja virtualnih sadržaja.

Dodatno, u okviru programa su planirani online i offline treninzi, radionice i događaji, kao i program grantova u iznosu od 5.000 do 35.000 dolara za inovativne projekte na ovom polju.