BBC-eva ‘Virtualna revolucija’

Film

BBC-eva ‘Virtualna revolucija’

Kako nam Web oblikuje svet danas? BBC-eva dokumentarna serija u 4 nastavka pod naslovom ”Virtualna revolucija” (Virtual Revolution) mapira 2 decenije promena koje nam je doneo Web – velike prednosti, ali i nepredviđene probleme.

Serija je dobila nagradu Bafta 2010. u kategoriji novih medija.

Iako sam serijal nije dostupan na sajtu BBC-a, možete pogledati veliki broj intervjua i drugog materijala, uključujući i 3 D vodič kroz seriju koji omogućava da istovremeno sa pregledanjem video-isečaka iz serije pregledate i online izvore o kojima se u seriji govori.

BBC ovu seriju naziva “radikalnom promenom u BBC-evom pravljenju dokumentaraca” jer je koncipirana u saradnji sa publikom kao otvoren i kolaborativan projekt – korisnici BBC sajta su mogli da predlažu teme za seriju i diskutuju o njima, šalju pitanja za intervjue, gledaju i komentarišu inicijalno snimljen materijal, a moguće je i preuzimati video-klipove za sopstvenu upotrebu i dalje montiranje i uređivanje.  

Sajt serije sa svim pomenutim materijalima dostupan je na ovom linku.