75 online alata za istraživačke novinare

75 online alata za istraživačke novinare

75 online alata za istraživačke novinare

Svi se sjećamo Snow Fall priče iz New York Times-a, nakon koje je objavljena Guardianova multimedijalna priča NSA: files decoded, koju su mnogi nazvali budućnošću izvještavanja na internetu.  

Priče slične ovima danas mogu napraviti svi oni koji posjeduju multimedijalni materijal i smart telefon. Naravno, priča urađena iPhone-om ili iPad-om neće biti istog kvaliteta kao i priča na kojoj radi tim dizajnera, ali, uz malo kreativnosti i uz alat kao što je Storehouse, moguće je napraviti vizuelno približno dobru priču.

Na blog platformi Medium objavljen je spisak sa više od 75 alata koje novinari mogu koristiti pri istraživanju, pisanju i produkciji i distribuciji svojih priča. Među njima se nalaze i gore spomenuti Storehouse, ali i alati kao što su Exposure, pomoću kojeg zainteresovani mogu napraviti kvalitetne foto priče, zatim skup alata pomoću kojih se mogu pratiti priče,  alati za geografsko mapiranje priča. Pored navedenog, postoji i dio alata koje mogu koristiti novinari posvećeni data novinarstvu, kao što su alati za prikupljanje i vizualizaciju podataka sa interneta.

Veoma jednostavna navigacija kroz spisak alata omogućena je kategorizacijom, pa su an taj način posebno selektovani alati za multimediju, alati za interaktivne video klipove, društvene mreže, alati za izvještavanje ali i alati pomoću kojih se može poboljšati nivo korisnikove privatnosti na interetu.

Kompletan spisak dostupan je na Mediumu pod nazivom "75+ tools for investigative journalists" a više alata dostupno je na Pinterest profilu pod nazivom Journalism Tools.