Objavljeni tekstovi na MC_online:

Srđan Žagovec 12/02/2014
Komentar našeg saradnika na tekst o EU integracijama kao spasonosnom rješenju socijalnih problema u BiH. Zanemarivši u ovom trenutku rasprave o revolucionarnom ili nerevolucionarnom karakteru...
Srđan Žagovec 10/02/2014
Ako već mediji odbijaju da se ponašaju u skladu sa svojom društvenom ulogom, možda ih treba bojkotovati. Iako će iole ozbiljnija analiza masovnih protesta u BiH biti moguća tek u danima (vjerovatnije...