A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Mladen Bubonjić

Mladen Bubonjić

Title

Mladen Bubonjić

Mladen Bubonjić je urednik, novinar i jedan od osnivača portala Gerila info. Doktorirao je Doktorske akademske studije kulturologije – Studije kulture i medija na Fakultet političkih nauka u Beogradu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, a Master akademske studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, studijski program Komunikologija, završio je 2010.

Od 2012. do 2017. bio je angažovan na Komunikološkom koledžu u Banjaluci kao predavač na više predmeta, a od 2018. godine predaje na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka. Učestvovao je na više naučnih skupova, a do sada je objavio nekoliko radova u naučnim časopisima.