A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Jasmin Hasić

Jasmin Hasić

Title

Jasmin Hasić

Jasmin Hasić doktorirao je političke nauke na Universite libre de Bruxelles u Briselu i LUISS Guido Carli univerzitetu u Rimu (2016). Trenutno radi kao docent na Sarajevo School of Science and Technology. Angažovan je i kao izvršni direktor Fondacija Humanity in Action BiH. Prethodno je radio u Evropskom parlamentu, Ambasadi Bosne i Hercegovine u Briselu, te Centru za sigurnosne studije u Sarajevu. Polja njegovog istraživanja su komparativna politika, studije dijaspore i mladih, izgradnja mira (peacebuilding), te tranzicijska pravda, sa naglaskom na teorijska shvatanja različitih oblika politike memorije i procesa lustracije u zemljama Srednje Evrope. Objavio je tridesetak naučnih i stručnih radova. Redovan je učesnik i izlagač na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada.

Jasmin Hasić