A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Jasmin Hasanović

Jasmin Hasanović

Title

Jasmin Hasanović

Doktorant i viši asistent na Odsjeku za politologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. U svojstvu saradnika angažovan je na modulima: Uvod u filozofiju, Politička filozofija, Teorije demokratije i ljudskih prava, Geopolitika te Međunarodna sigurnost. Njegovi istraživački interesi uključuju političku teoriju, političke i društvene pokrete te korelaciju između politike i digitalnih tehnologija s jedne strane, odnosno umjetnosti i kulture s druge strane. Član je Balkanskog udruženja za političke nauke – Balkan Political Science Association (BPSA), Akademskog savjeta pri Europskom vijeću za susjedstvo – European Neighbourhood Council (ENC), kao i Laboratorije za istraživanje socijalizma i (post)jugoslovenske studije pri Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Jedan je od osnivača i prvih urednika regionalnog intelektualnog časopisa Res Publica.

Jasmin Hasanović

Objavljeni tekstovi na MC_online: