A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Helena Mandić

Title

Helena Mandić

Pomoćnik direktora za emitovanje, Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine

Završila Pravni fakultet u Sarajevu. U Regulatornoj agenciji za komunikacije radi od njenog osnivanja 1998 godine. U Agenciji je obavljala različite dužnosti, od šefa Pravnog odjela do Rukovodioca Sektora za programske standarde, prigovore i regulativu u emitovanju. Pored toga, učestvovala je u radu ekspertskih grupa koje su pripremale tekstove zakona o slobodi pristupa informacijama i zaštiti od klevete, kao i Kodeksa za štampu.

U nekoliko navrata učestovovala u različitim programima dodatnog obrazovanja u Oksfordu u zajedničkoj organizaciji Centra za komparativno pravo i politiku medija Univerziteta u Oksfordu i Centra za globalne komunikacijeske studije Annenberg Fakulteta za komunikacije pri Univerzitetu Pensilvanija.   

Član je Međunarodne asocijacije medijskih advokata, u čijem je Upravnom odboru.

Redovno u svojstvu sudije učestvuje u međunarodnom takmičenju studenata prava (The Monroe E. Price International Media Law Moot Court Competition), koje se jednom godišnje održava u Oxfordu u organizaciji Centra za komparativno pravo i politiku medija Univerziteta u Oksfordu i Međunarodne asocijacije medijskih advokata.

Povremeno zastupa BiH u radu Stalnog komiteta za prekograničnu televiziju, te učestvuje u radu Evropske platforme regulatornih tijela.  

Helena Mandić

Objavljeni tekstovi na MC_online: