Mediji bez najmanjeg zajedničkog interesa

Mediji bez najmanjeg zajedničkog interesa

Iako su to gotovo svi učesnici u anketi pomenuli, Zoka Ćatić upravo u nepostojanju jedinstvene novinarske organizacije, kao i manjku solidarnosti, vidi uzrok ugrožavanja medijskih sloboda u BiH.

1. Šta danas predstavlja najveću prijetnju slobodi medija u BiH?

Najveću prijetnju medijskim slobodama po mojoj skromnoj procjeni predstavljaju upravo mediji. Finasijska ovisnost i borba za golu egzistenciju u BiH, medije ali i pojedine novinare su doveli u situaciju da ulaze u "aranžmane" sa određenim kako ekonomskim (koji su u direktoj vezi sa političkim krugovima,) tako i sa političkim faktorima.

2. Ko su ključni akteri ugrožavanja medijskih sloboda?

Opet sami mediji. Nepostojanje jedinstvene organizacije koja bi pod zajedničkom platformom, koja bi sadržavala najmanji zajednički interes medija, mogla biti oponent ali i svojevrstan korektor državi kojoj je u interesu ovakva medijska slika u BiH. Iz ovoga proizlilazi i nepostojanje bilo kakve solidarnosti van okvira frontovski podjeljenih medija.

3. Kako ojačati slobodu medija u BiH?

U dogledno vrijeme teško da će se bilo sta moći pokrenuti u smislu jačanja slobode medija. Vrijeme koje je pred nama, gledano iz moje perspektive če biti jos teže i kompleksnije za cjelokupno društvo koje je u nastajanju, pa i za medije kao dijela tog društva u nastajanju. Ono što može biti utješno je činjenica da u procesu tranzicije od zemlje do države (pa tek nakon toga u evroatlanske integracije) prolazimo prvu fazu, a da nakon nje neminovno slijedi druga. Treća. Četvrta ...