Šta je vijest?

Šta je vijest?

Veoma, zaista veoma kratak podsjetnik za pisanje vijesti: vrijednosni standardi, fokusiranje, osnovni elementi vijesti.

Lista vrijednosnih standarda vijesti

•Značaj

•Uticaj

•Pravovremenost

•Prostorna blizina

•Neobičnost

•Prominentnost

•Sukob

•Priča iz života

•Humor

Fokusiranje priče

•Koja informacija je najvažnija? Nju stavite na početak.

•Koje činjenice objašnjavaju najvažniju informaciju? One će biti sljedeće.

•Šta upotpunjuje priču? U narednim pasusima.

•Uključićete i faktor 'pa šta’? Možda će biti potrebno navesti ga u prvom ili drugom pasusu da bi čitalac lakše shvatio značenje.

Osnovni elementi

•Ko

•Šta

•Kad

•Gdje

•Kako

•Zašto

Ko je šta učinio kome? Kada, gdje, kako i zašto?