Riječi bez informacija (pisanje)

Riječi bez informacija (pisanje)

Primer sesije zagrevanja za radionicu za novinare i urednike, na temu relativnih, nepreciznih reči koje su u svakodnevnom govoru uobičajene i imaju svoje mjesto, ali u novinskim tekstovima predstavljaju tačke rasplinuća pažnje čitalaca i, generalno, slaba mesta.

Sesija zagrijavanja (30 minuta)

Odaberite grupu od šest ili osam novinara i zadajte im da intervjuišu jedni druge u parovima, oko deset minuta.

Tražite od njih da napišu kratak tekst koji predstavlja njihove vršnjake. Fotokopirajte i podijelite tekstove.

Definisanje nedefinisanog (30 minuta)  

Odaberite tekstove sa neodređenim, relativnim, nepreciznim riječima (kao što su «mlad», «visok», «tipični teksaški akcent», «uskoro», «hladan dan», «mnogo puta», «ozbiljan izgled», itd.).Napravite spisak riječi – osam ili deset će biti dovoljno, ali potrudite se da se nađe barem po jedna riječ iz svakog teksta.

Dajte svakom novinaru male prazne papiriće, onoliko koliko ima riječi. Onda ih pitajte da napišu šta «mlad» znači – moraju biti veoma određeni, kao što je «manje od četiri godine», «manje od jedne godine». Napravite hrpu odgovora i dajte im drugu riječ – opišite šta «visok» znači - zatim treću, pa četvrtu...

Shvatit će šta ste htjeli reći čim počnete, ali zabavno je čitati odgovore, i porediti ih sa stvarnom informacijom (na primjer, novinar je napisao da je njegov prijatelj «jako rano» odlučio da bude novinar. Nagađanja o tome šta «jako rano» znači je bilo od «sa pet godina» do «sa 16 godina». (Stvarna odluka je bila donesena sa 18 godina).

Preuzeto i prevedeno uz dozvolu sa: http://www.notrain-nogain.org/Man/TtT/words.asp