Mediji i nacionalne ideologije

Mediji i nacionalne ideologije

Mediacentar Sarajevo je u prvoj polovini 2011. godine objavio zbirku istraživačkih tekstova čiji fokus su nacionalne ideologije u medijima Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, a koju su pripredili urednici Zala Volčič i Amer Džihana.

Polazna pretpostavka ovog dvogodišnjeg istraživanja je da su etno-nacionalne ideje dominantne društvene ideologije kroz koje mediji u regionu predstavljaju i objanjavaju kontroverzna društvena događanja.

Ova publikacija predstavlja pokušaj iznošenja istraživanja uloge nacionalizma u medijskom izvještavanju u tri države – Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Kao što je navedeno u uvodnom tekstu, autore je zanimalo da istraže kako je traumatična prošlost jugoslovenskih ratova predstavljena u medijima i kako se medijska predstavljanja savremenih političkih procesa odnose prema traumatičnoj prošlosti. Konkretno, pažnja je usmjerena na medijske prikaze suđenja za ratne zločine koja su dobila veliki publicitet, a riječ je o pet aktuelnih slučajeva koji su ili već procesuirani ili je proces u toku – Dobrovoljačka, Vukovar, Škorpioni, slučaj Radovana Karadžića i slučaj Biljane Plavšić.

Prva studija (Dobrovoljačka), autorice Karmen Erjavec, istražuje medijsko predstavljanje slučaja Dobrovoljačka, koje je paralelno praćeno u bosanskohercegovačkoj i srbijanskoj dnevnoj štampi od trenutka objelodanjivanja pokretanja optužnice u datom slučaju. i Cilj ovog poglavlja pokazati da je medijsko praćenje suđenja u Srbiji i Bosni  i Hercegovini  segmentirano po etno-nacionalnoj osnovi. Analiza se temelji na članacima (ukupno 191) objavljnim u osam glavnih dnevnih novina, četiri iz Bosne i Hercegovine i četiri iz Srbije.

U drugom radu (Vukovar), autori Predrag Marković i Katarina Subašić istražuju  medijsku pokrivenost dva nedavna suđenja za ratne zločine. Oba se odnose na zločine počinjene u Vukovaru 1991, jednom održanom na Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju u Haagu i drugom na Vijeću za ratne zločine u Srbiji. Ovim radom nastoji se ukazati da je medijska pokrivenost ova dva suđenja u Srbiji  i Hrvatskoj bila pod utjecajem napetosti između nacionalne i međunarode razine, što je rezultiralo domestikacijom suđenja za ratne zločine. Analiza se temelji na ukupno 39 članaka objavljenih u četiri glavne dnevne novine, dvije iz Hrvatske i dvije iz Srbije, kao i na tri objavljena intervjua s lokalnim novinarima koji su pratili suđenja za ratne zločine.

Glavni fokus treće studije (Škorpioni), autorice Helene Zdravković-Zonta, je medijska pokrivenost suđenja „Škorpionima“, održanog u Vijeću za ratne zločine u Beogradu, između 2005 i 2007. Analiza se temelji na oko 200 članaka objavljenih u srpskim medijim i ukazuje na površnost medijskog izvještavanja te sugerira da karakteristike izvještavanja 'odražavaju nemir i dvosmislenosti koje postoje u srpskom društvu o domaćim suđenjima za ratne zločine".

Četvrti slučaj (Karadžić), autora Amera Džihane i Sanele Hodžić, posvećen je medijima koji su pratili suđenje Karadžiću 2008. i 2009.godine. Analiza se temelji na ukupno 750 članaka izvučenih iz sedam novina; pet iz Bosne i Hercegovine, jednom iz Hrvatske i jednom iz Srbije. Studija je usredotočena na etno-nacionalističko oblikovanje događaja, a kao metode koristi analizu sadržaja i semantičku analizu.

Posljedni tekst u knjizi, autora Biljane Žigić, prati transformaciju medijskog izvještavanja o Biljani Plavšić u tri ključna perioda: 1990-98, 2000-2003 and 2008-09. Analiza je bazirana na određenom broju članaka objavljenih u printanim i online medijima u Srbiji i Republici Srpskoj (Bosna i Hercegovina). Studija je fokusirana na isprepletenost nacionalističkih i rodnih diskursa, a koristi kombinaciju narativne analize i analize diskursa.

Publikacija “Mediji i nacionalne ideologije: Analiza izvještavanja o suđenjima za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji objavljena je u sklopu projekta „Pokrivanje Karadžića- Medijska (re)produkcija nacionalnih ideologija kroz izvještavanje o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji“ u okviru Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans – RRPP.

 
Knjiga na bosanskom i engleskom jeziku može se dobiti u Mediacentru Sarajevo, Kolodvorska 3, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina (www.media.ba).

Publikaciju u pdf verziji možete preuzeti ovdje.

Engleska verzija publikacije je dostupna ovdje.