Magazin: Tehnike i forme

Apsolutne osnove TV: ko je ko, šta je šta i kako se šta radi u informativnom TV novinarstvu

Zašto ne postoji individualni rad u TV novinarstvu? Ko su članovi TV news tima i šta rade? Kako reći „sve“ u 55 sekundi, odnosno 137 reči? Da li gledalac pamti ono što čuje ili ono što vidi? Koja se pravila moraju poštovati? Koje su osnovne forme TV novinarstva?

Ne isključi mobilni telefon. Ne zaboravi dogovor sa urednikom. Ne zaboravi »pet pitanja«. Ne budi »goloruk«. Ne pretpostavi da svi znaju što i ti. Ne hvali samoga sebe... I druge uredničke zapovesti ubogom početniku koji piše vesti.

Novinari našeg regiona mogu besplatno ili po minimalnim cenama da koriste online kurseve iz naprednog pretraživanja interneta na sajtu www.journalismnet.com, koji je sačinio jedan od najvećih svetskih autoriteta iz ove oblasti, kanadski novinar Julian Sher. Sajt je osmišljen kao novinarski alat za potragu za vestima, medijima, temama i ekspertskim analizama.

Ako vam mama kaže da vas voli, tražite potvrdu od nezavisnog izvora

Priča o tome kako se pukom srećom najnesumnjivija stvar na svijetu na vrijeme (prije objavljivanja) pokazala podmuklom podvalom prevarene žene, koja je mogla stajati nekoliko sugrađana teških trauma i porodičnih potresa, a uredništvo strahovite blamaže.

Kako i zašto pisati vesti

Vest je suštinski najvažnija novinska forma, kojoj je u balkanskim medijima dopušteno da zakržlja, ali se i dalje postavlja kao zahtev pred svakog početnika ili iskusnog profesionalca. Ovo je uputstvo za početnike: šta je vest, kako se piše i zašto se piše na taj način, sa konkretnim primerom neuspeha pet srpskih medija da izađu na kraj sa veoma interesantnim agencijskim informacijama.

Pages