Bilal: Odluka RAK-a će dovesti do krize javnih servisa

Bilal: Odluka RAK-a će dovesti do krize javnih servisa

Smanjenje marketinških minuta javnim servisima sa šest na četiri minute, moglo bi, vremenom, dovesti u pitanje opstanak javnih servisa, zaključak je izvršnog direktora sektora marketinga RTVFBiH, Adnana Bilala. 

"U slučaju da ostane na snazi sporna i sramna odluka RAK-a o izmjeni Kodeksa o komercijalnim komunikacijama, kojom su javni TV servisi (Federalna TV, BHT1 i TVRS) od 01.01.2014. godine ograničeni na 4 minute komercijalnog vremena po satu, javni servisi (FTV/BHT1/TVRS) bi već u narednoj godini izgubili minimalno 6 miliona KM prihoda od oglašavanja (od čega Federalna TV kao najgledanija TV stanica minimalno 4 miliona KM, a BHT 1 i RTRS minimalno po 1 milion KM) obzirom da bi na raspolaganju imali 3 puta manje reklamnog vremena od komercijalnih TV stanica," ističe Bilal. Usljed pada prihoda došlo bi do velikog pada gledanosti javnih servisa, što bi, kako ističu iz sektora marketinga, do 2015. godine moglo dovesti u pitanje opstanak javnih servisa usljed smanjenja gledanosti za cca 50 % i smanjenja prihoda od oglašavanja za cca 10 miliona KM. 

Gubitak od 15 miliona KM 

Procjenjeno je da bi u slučaju stupanja na snagu odluke RAK-a javni servisi bi u naredne dvije godine izgubili više od 15 miliona KM prihoda. Izvršni direktor sektora marketinga RTVFBiH, Adnan Bilal, ponudio nam je mogući scenario u slučaju smanjenja dozvoljene minutaže javnim servisima na četiri minute po satu čime bi došlo do smanjenja prihoda od oglašavanja i pada gledanosti javnih servisa u naredne dvije godine.

"Smanjenje dozvoljenog reklamnog vremena javnim servisima za 33% (sa 6 minuta na 4 minute) bi već u narednoj godini dovelo do smanjenja prihoda od oglašavanja za minimalno 6 miliona KM. Usljed gubitka novca od oglašavanja javni servisi neće moći producirati i nabaviti kvalitetan program što će dovesti do pada gledanosti i konkurentnosti javnih servisa u odnosu na komercijane TV stanice."

Ukoliko 01.01. 2014. godine stupi na snagu odluka Agencije o smanjenju minuta za markering, usljed gubitka novca od oglašavanja, Bilal ističe kako će javni servisi doći u još veću krizu što će dovesti do daljnjeg pada gledanosti i konkurentnosti javnih servisa u odnosu na komercijalne TV stanice. U slučaj smanjenja minutaže uključila se i Komisija za informisanje Predstavničkog doma Federalnog parlamenta sa punom podrškom javnim servisima. 

Vezano: 

Komisija za informisanje o odluci RAK-a

Četiri minute za javne servise

Argumenti za odluku RAK-a?

Senad Zaimović: Javni servisi su s pravom zabrinuti

Mehmed Halilović: RAK bi trebao da štiti javne emitere

Javni servisi protiv odluke RAK-a