6 online alata za istraživačko novinarstvo

6 online alata za istraživačko novinarstvo

6 online alata za istraživačko novinarstvo

Nove tehnologije omogućile su istraživačkim novinarima brži pristup i efikasniju organizaciju informacija nego ikada prije. Bilo da je riječ o priznatim novinarima ili onima koji se tek okušavaju na polju istraživačkog novinarstva, na raspolaganju je mnoštvo korisnih online alata koji uistinu mogu olakšati istraživački rad. U nastavku vam donosimo listu od 6 online alata za istraživačko novinarstvo koju je sastavio portal Journalism.co.uk.

Foto: Pixabay

DocumentCloud

Jednostavno rečeno, DocumentCloud je katalog dokumenata - primarnih izvora informacija i alat za dodavanje bilješki, organizaciju dokumenata i njihovo objavljivanje na webu. Dokumente u DocumentCloud dodaju novinari, istraživači i arhivari. Ideja tvoraca ovog alata je da pomognu prije svega novinarima da iz dokumenata dobiju što je više moguće, kao i da online izdanja medija budu što zanimljivija.
 
 
 
 
Softver otvorenog koda pod nazivom Overview pomaže novinarima da nađu priče u velikim količinama podataka tako što čiste, vizualno predstavljaju i interaktivno istražuju velike količine dokumenata i setova podataka. Iako postoje alati koji omogućavaju pretragu imena i ključnih riječi u velikim kolekcijama dokumenata, Overview može više – on će prikazati odnose između tema, ljudi i datuma među dokumentima da bi pomogao novinarima da nađu priču u tim vezama. 
 
 
 
Brojni poslovni registri postoje sa ciljem da se prate i bilježe veze između pojedinaca i kompanija, međutim, neznatan broj poslovnih registara dostupan je javnosti i medijima. Jedan od takvih registara je OpenCorporates, koji omogućava pretragu imena ili kompanija na globalnom nivou, uz brojne mogućnosti filtriranja pretrage.
 
 
 
DueDil se ne razlikuje mnogo u funkcinalnostima od poslovnog registra OpenCorporates, ali posjeduje opciju sužavanja pretrage osoba sa istim ili sličnim imenima prema datumu rođenja. 
 
 
 
 
Investigative Dashboard  je sajt gdje novinari istraživači imaju pristup bazama podataka o kompanijama širom svijeta, kao i softverima za analizu podataka i druge namjene od koristi istraživačima. Sajt nudi listu baza podataka o kompanijama po zemljama, koju je moguće filtrirati po višestrukim parametrima. U ovim bazama su, na primjer, dostupni podaci o dioničarima, upravnim odborima i finansijskoj situaciji kompanija u raznim zemljama.
 
 
 
Obzirom da vlade i institucije insistiraju na objavljivanju izvještaja u PDF formatu, novinarima je uveliko otežano da analiziraju i obrade podatke iz istih. Tabula je open source aplikacija koju možete preuzeti i koristiti, a služi za tzv. "otključavanje" tabela iz PDF dokumenata u elektronski čitljiv format. 
 
 
 
Tekst "6 online tools for investigative journalism" (Alastair Reid) izvorno je objavljen na portalu Journalism.co.uk. Kompletan članak možete pročitati ovdje.