Poziv za podnošenje prijedloga projekata: Medijska i informacijska pismenost za organizacije civilnog društva u BiH

Poziv za podnošenje prijedloga projekata: Medijska i informacijska pismenost za organizacije civilnog društva u BiH
28/02/2019

Poziv za podnošenje prijedloga projekata: Medijska i informacijska pismenost za organizacije civilnog društva u BiH

Konkurs
Bosnia and Herzegovina
Fondacija za razvoj medija i civilnog društva „Mediacentar“ iz Sarajeva, upućuje poziv za podnošenje prijedloga projekata čiji je cilj izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini radi promoviranja praksi i politika medijske i informacijske pismenosti na lokalnom nivou.
 
Ovaj poziv za podnošenje prijedloga projekata je dio regionalnog projekta Mediji za građane – građani za medije, koji se uz podršku Evropske unije realizuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.
 
Poziv za podnošenje prijedloga projekata je otvoren za organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini koje se bave programima za medije, obrazovanje, zagovaranje, javne kampanje i umjetnost ili razvojem digitalnih inovativnih projekata.
 
Podršku će dobiti dvije vrste projekata:
 
- LOT 1: Projekti unapređenja vještina medijske i informacijske pismenosti građana
- LOT 2: Kreativne inovacije – Projekti u oblasti umjetničke, medijske produkcije i produkcije u oblasti informacijskih tehnologija kojima se promoviraju inovacije i pristupačnost u obrazovanju iz medijske i informacijske pismenosti 
 
Ukupan budžet za ovaj poziv za podnošenje prijedloga iznosi 20.000 eura, od čega 10.000 eura za svaki LOT. Budžet za pojedinačne projekte mora iznositi između 3.000 i 5.000 eura.
 
Trajanje predloženih projekata treba biti između 6 i 12 mjeseci. Aktivnosti mogu početi na dan potpisivanja ugovora i trebaju se završiti najkasnije do kraja maja 2020. godine.
 
Aplikacioni formulari:
 
Sljedeći dokumenti su informativne prirode i ne trebaju se slati uz aplikaciju:
 
Pitanja o ovom pozivu za podnošenje projektnih prijedloga se mogu slati najkasnije do 18.2.2019. isključivo putem mejl adrese: MIL@media.ba
 
Rok za podnošenje projektnog prijedloga je 28.2.2019. do 23:59h.
 
Aplikacije treba poslati elektronskim putem na sljedeću e-mail adresu: MIL@media.ba
 
Odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi poziva možete pronaći ovdje.
 
Prezentaciju sa informativne sesije održane 31.1.2019. u Sarajevu možete preuzeti ovdje.
 
Objavljeno: 25.1.2019.