Poskupela kleveta

Poskupela kleveta

Posle brojnih polemika i višemesečnih negodovanja, kako domaćih novinara i udruženja, tako i medijskih organizacija iz sveta, nedavno usvojen Krivični zakonik isključio je mogućnost da se zbog krivičnih dela uvrede i klevete ide u zatvor.

NOVINE U KRIVIČNOM ZAKONIKU

Izvor: Politika, 10/15/2005; Strana: A10

Visina kazne zavisiće i od dubine džepa klevetnika. - Svakih hiljadu dinara ima protivvrednost u osam časova rada u javnom interesu

Posle brojnih polemika i višemesečnih negodovanja, kako domaćih novinara i udruženja, tako i medijskih organizacija iz sveta, nedavno usvojen Krivični zakonik isključio je mogućnost da se zbog krivičnih dela uvrede i klevete ide u zatvor. Ubuduće za pomenuta dela sleduje samo novčana kazna i to od 1. januara naredne godine kada KZ stupa na snagu. Počinioci, istina, ne moraju direktno da strahuju od rešetaka, ali u slučaju da novčane kazne ne namire na vreme i takva pretnja postoji.

Iako godinama u praksi nisu primenjivane tako rigorozne sankcije, u postojećoj regulativi koja važi do kraja godine, za uvredu i klevetu je propisana i zatvorska kazna. Za uvredu, sem novčane, moguće je izreći i zatvorsku kaznu do tri meseca, odnosno do šest meseci ukoliko je delo učinjeno putem masmedija. Za klevetu je propisana novčana ili kazna zatvora do šest meseci. Ako se neistinite tvrdnje iznose i pronose u sredstvima javnog informisanja moguća je zatvorska kazna do godinu zatvora, a ukoliko je kleveta dovela (ili mogla dovesti) do izuzetno teških posledica po oštećenog, preti kazna i do tri godine zatvora.

Šta su to "dnevni iznosi"

Prema budućoj regulativi, "ko uvredi drugoga kazniće se novčanom kaznom od 20 do 100 dnevnih iznosa ili novčanom kaznom od 40.000 do 200.000 dinara" (član 170). Ukoliko je uvreda učinjena putem sredstava javnog informisanja ili na javnom skupu, kazne se kreću od 80 do 240 dnevnih iznosa ili od 150.000 do 450.000 dinara. Naravno, na sudu je da proceni i okolnosti, pa u svim slučajevima ne mora da usledi osuda, recimo, ako je sporna izjava izneta u ozbiljnoj kritici, naučnom, književnom ili umetničkom delu, tokom obavljanja službene dužnosti, u novinarskom poslu i slično i ako se iz načina izražavanja ili drugih okolnosti vidi da to nije učinjeno u nameri omalovažavanja.

Kleveta je po novom "cenovniku" znatno skuplja. Onaj kome se omakne ova neprimerena komunikacija može biti kažnjen od 50 do 200 dnevnih iznosa ili novčanom kaznom od 100.000, pa sve do 400.000 dinara. U slučaju da su iznete neistine dovele do teških posledica po oštećenog, klevetnik može da računa na kaznu od 120 do 360 dnevnih iznosa ili na novčanu kaznu od 500.000 do milion dinara.

Pomenuti "dnevni iznosi" kazni podrazumevaju i nešto matematike u službama sudova. Krivični zakonik propisuje i kako se odmeravaju kazne u ovom obliku. Visina jednog dnevnog iznosa novčane kazne (član 49) utvrđuje se tako što se razlika između prihoda i nužnih rashoda učinilaca krivičnog dela u protekloj kalendarskoj godini podeli brojem dana u godini. Jedan dnevni iznos - navodi zakonodavac - ne može biti manji od 500 niti veći od 50.000 dinara. Drugim rečima, visina kazne zavisiće i od dubine pojedinačnog džepa, u ovom slučaju klevetnika.

Rad u javnom interesu

Da bi u svakom konkretnom slučaju utvrdio visinu dnevnog iznosa novčane kazne, sud po odredbama KZ može da zahteva podatke od banaka i drugih finansijskih organizacija, državnih organa i pravnih lica, koji ne mogu sudu da uskrate takve podatke pozivajući se, recimo, na poslovne ili neke druge tajne. U slučajevima da se do traženih podataka ne može doći, niti sud može da ih slobodom procenom utvrdi ili bi pribavljanje istih produžilo postupak - sud može izreći kaznu u određenom iznosu koje za konkretno delo propisuje KZ.

Brisanje zatvorske kazne za klevetu i uvredu trebalo bi, pre svega, da obraduje novinare i medijske kuće koje su po tom osnovu često tuženi. Velikom radovanju, međutim, nema mesta. Predviđeni iznosi kazni su veći od dosadašnjih, a ukoliko se ne plate blagovremeno - preti zatvor. Sud u takvim slučajevima može novčanu da zameni kaznom zatvora tako što svakih hiljadu dinara kazne donosi dan zatvora, pa tako sve do šest meseci.

Novi KZ dopušta i drugu zamenu kazne - radom u javnom interesu. Svakih hiljadu dinara ima protivvrednost u osam časova rada u javnom interesu. Po toj novoj kategoriji u nas podrazumeva se svaki rad kojim se ne vređa ljudsko dostojanstvo i koji se ne obavlja u cilju sticanja dobiti. Praksa će pokazati da li će visoke novčane kazne i njihove alternative uticati da se broj ovih kod nas veoma prisutnih krivičnih dela smanji ili ne.