Vijesti

Kineska vlada je najavila da će se za vrijeme Olimpijskih igara u Pekingu moći kupiti povećan broj stranih novina.
Potpuna verzija web sajta Allvoices, koji sadržaje koje postavljaju korisnici kombinira sa vijestima mainstream medija, dostupna je od 10.7.2008.
Getty Images će pretraživati Flickr u potrazi za kvalitetnim fotografijama i ponuditi plaćanje i distribuciju interesantnih fotografija.
Google je u utorak, 8.7.2008,. pokrenuo trodimenzionalnu virtualnu zajednicu pod nazivom Lively.
Razmatranje uvođenja smrtne kazne za pokretanje blogova i web sajtova koji „promoviraju korupciju, prostituciju i odstupanje od religije“ dovelo je iranski parlament u središte pažnje web medija.

Pages

Događaji

31/10
Helsinški parlament građana Banjaluka i Mreža za izgradnju mira raspisuju konkurs za novinarsku nagradu “Srđan Aleksić” za profesionalno izvještavanje o marginalizovanim grupama i za razvoj društveno odgovornog novinarstva.
07/11
Radionica za lokalne NVO će se održati 12. novembra u Sarajevu. Rok za prijavu je 7. novembar.
31/10
Helsinški parlament građana Banjaluka i Mreža za izgradnju mira raspisuju konkurs za novinarsku nagradu “Srđan Aleksić” za profesionalno izvještavanje o marginalizovanim grupama i za razvoj društveno odgovornog novinarstva.
07/11
Radionica za lokalne NVO će se održati 12. novembra u Sarajevu. Rok za prijavu je 7. novembar.