Yahoo News: više originalnih sadržaja

Yahoo News: više originalnih sadržaja

Nakon što je prenošenjem vijesti postigao status najposjećenijeg sajta za vijesti na webu, Yahoo News je otvaranjem novog ureda u Washingtonu krenuo i u osvajanje tržišta izvornih sadržaja.

Yahoo News, najposjećeniji web sajt za vijesti na Internetu, objavio je otvaranje ureda u Washingtonu i formiranje redakcije koja će producirati pisani i video sadržaj na temu politike i medija.

Redakcija se sastoji od 10-ak novinara, urednika i producenata iz štampanih i online medija poput New York Observer-a, Politico.com, WashingtonPost.com i drugih, čiji će zadatak biti da Yahoo News, koji, prema nekim podacima, ima preko 40 miliona posjeta mjesečno, uvede i na tržište originalnog medijskog sadržaja i kombinuje ga sa onim preuzetim iz drugih izvora.

Izvor: New York Times