Šta promeniti u zakonu o radiodifuziji u Srbiji?

Šta promeniti u zakonu o radiodifuziji u Srbiji?

Radna grupa Ministarstva kulture Srbije predstavila je 7. juna Prednacrt zakona o elektronskim medijima na konferenciji za novinare. Ovim aktom se predlažu izmene i dopune važećeg Zakona o radiodifuziji koji je donet još 2002. godine.


Profesor Rade Veljanovski, jedan od tvoraca Prednacrta zakona, rekao je da se mora uhvatiti korak sa velikim promenama koje se svakodnevno dešavaju na polju medija i medijskih usluga, ali i da je novi zakon neophodno doneti radi usklađivanja sa odredbama evropske Direktive o audio-vizuelnim medijskim uslugama.

Predstavnici radne grupe Ministarstva kulture rekli su da su se ovim akom trudili da pojačaju nezavisnost i odgovornost  regulatornog tela (Saveta republičke radio-difuzne agencije), nezavisnost javnih servisa, kontrolu građana nad javnim servisom i bolje načine za naplatu pretplate.

 „Pokušali smo da obezbedimo tehnološku neutralnost, da bude nebitno da li ćete sadržaje primati preko tradicionalne televizije, kablovske TV ili preko mobilnih mreža“, rekao je advokat  Slobodan Kremenjak, član radne grupe koja je pisala Prednacrt Zakona o elektronskim medijima. On je govorio o tome da je radna grupa pokušala da uvede različite nivoe ograničenja za, na primer, neke sadržaje koji mogu ugroziti maloletnike, u zavisnosti od toga da li se određeni sadržaj emituje ili se dobija na zahtev.

 Naglašeno je da je svrha predstavljanja ovog prednacrta Zakona o elektronskim medijima da se da na javnu raspravu pre slanja zakona na usvajanje. Radna grupa radila je tri godine na ovom Prednacrtu Zakona i u njoj su bili najugledniji pravnici i medijski stručnjaci, poput profesora prava Vladimira Vodinelića i advokata Božidara Prelevića.

Foto: Medija Centar Beograd