Srbija: utjecaj ekonomske krize na medije

Srbija: utjecaj ekonomske krize na medije

Istraživanja novinskih asocijacija i agencija za praćenje tržišta u Srbiji pokazuju da je ekonomska kriza pogodila prihode od oglašavanja i tiraž novina.

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) iz Srbije provela je istraživanje koje pokazuje pad prihoda od oglašavanja do 50%, dok je ABC Srbija, agencija koja prati kretanja tiraža, u zadnjem kvartalu 2008. ustanovila pad tiraža dnevnih novina od preko 9%.

Ovakvo stanje dovelo je do niza pokušaja rješavanja finansijskih problema medija, od kojih je jedan sastanak donatorskih organizacija, predstavnika ambasada i medijskih
kuća pod nazivom "Efekti ekonomske krize i uticaj na medije u Srbiji",
na kojem su, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji, u februaru 2009. predstavljeni problemi s kojima se mediji suočavaju i njihova moguća rješenja. Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) je u međuvremenu iniciralo osnivanje Fonda za pomoć medijima i
novinarima u prevazilaženju ekonomske krize.

Svjetska ekonomska kriza dovela je do pada prihoda od oglašavanja u cijelom svijetu, a posebno su pogođeni štampani mediji.  

Izvor: ANEM, Vreme, NUNS