Google Dashboard: više kontrole nad ličnim podacima

Google Dashboard: više kontrole nad ličnim podacima

Google Dashboard bi korisnicima trebao pružiti bolju kontrolu nad podacima koji se o njima prikupljaju korištenjem različitih online servisa.

Google svojim korisnicima sada pruža novu uslugu kontrolisanja privatnih podataka. Google Dashboard omogućuje pregled svih podataka koje različiti Google-ovi servisi (Blogger, YouTube, Gtalk itd.) prikupljaju o svojim korisnicima, te nudi mogućnost promjene određenih postavki i bolje zaštite online privatnosti.

Dashboard je, kako kažu predstavnici Google-a, pokrenut radi poboljšanja "transparentnosti i kontrole ličnih podataka" i trebao bi odgovoriti na zabrinutost korisnika o privatnosti i sigurnosti korištenja pretraživača i drugih web servisa.

Izvor: TechWorld, Telegraph