Foto arhiva magazina Life dostupna online

Foto arhiva magazina Life dostupna online

Foto arhiva magazina Life, jedna od najvećih na svijetu, sada je dostupna online.

Kako prenosi Guardian, Google i Life su sklopili ugovor o postavljanju preko 10 miliona arhivskih fotografija na web. Fotografije obuhvataju ključne istorijske momente i ličnosti od 80-tih godina 19. vijeka do današnjice, a oko 97% ih nikada prije nije bilo objavljeno. Do sada je postavljeno oko 20% arhive, a očekuje se da će projekat biti kompletiran početkom 2009. godine.

Life magazine, poznat po kvalitetnom foto-novinarstvu, od 2007. godine više nije u štampi.

Izvor: Guardian