VZS: 21 žalba građana na pisanje štampanih i online medija

VZS: 21 žalba građana na pisanje štampanih i online medija

VZS: 21 žalba građana na pisanje štampanih i online medija

U periodu od 1. do 30.6.2014. godine, Vijeće za štampu u BiH zaprimilo je ukupno 21 žalbu građana na izvještavanje štampe i online medija, od čega se 18 žalbi odnosi na pisanje internet portala, a tri na pisanje štampe. Od ukupno zaprimljene 21 žalbe tokom mjeseca juna, 20 se odnosi na objavljene novinarske sadržaje, a jedna žalba na komentare posjetioca online medija.
 
Najveći broj žalbi u pogledu zahtjeva žalbenika, ukupno 16, odnosio se na demantovanje navoda u objavljenim tekstovima, tri žalbe su se odnosile na govor mržnje i diskriminaciju, a dvije na zaštitu prava maloljetnika i privatnosti. Zaprimljene žalbe su se odnosile na sadržaje objavljene na portalima: portal24h.ba, istocnabosna.com, brckonavezi.com, slobodna-bosna.com, ebrcko.net, republikasrpska.net, frontal.ba, doznajemo.com, hronike.com, hms.ba, radioljubuski.ba, klix.ba, saff.ba; te dnevnim listovima „Oslobođenje“ i „Dnevni avaz“.
 
 
 
Samoregulacijom, odnosno objavom demantija, reagovanja ili ispravke, odnosno uklanjanjem komentara koji sadrže govor mržnje, uspješno je riješeno 9 žalbi. Mediji koji su prihvatili samoregulaciju su: portali portal24h.ba, istocnabosna.com, brckonavezi.com, slobodna-bosna.com, ebrcko.net; dnevni list „Oslobođenje“.
 
U proceduri se nalazi 8 žalbi; 3 žalbe su van nadležnosti Vijeća za štampu u BiH budući da se odnose na sadržaje objavljene na internet blogu, dok je o jednoj žalbi odlučivala Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH i ta žalba je prihvaćena. 
 
Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, od početka 2014. godine zaprimilo je 595 žalbi, od čega je samoregulacijom riješeno ukupno 204 žalbe. Tokom juna mjeseca održana je 59. sjednica Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH. Sjednica je održana u Sarajevu, 26 – 27. juna 2014. godine, a na njoj su razmotrene 21 žalba na pisanje štampe i online medija, zaprimljene u periodu april – jun 2014. godine. Žalbena komisija je prihvatila 13 žalbi, u kojima je utvrđeno kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH. Nije prihvaćeno 8 žalbi, jer nije utvrđena povreda Kodeksa za štampu i online medije BiH. 
 
Više informacija o žalbama upućenim Vijeću za štampu u BiH, možete pročitati na web, www.vzs.ba i Facebook stranici Vijeća za štampu u BiH.