Upotreba "drugog ekrana" u porastu

Upotreba "drugog ekrana" u porastu

Broj gledalaca koji tokom praćenja televizijskog programa koriste i kompjutere, tablete i mobilne uređaje u porastu je, što u televizijskoj industriji izaziva "i radost i zabrinutost", kaže se u novom izvještaju Deloitte-a.

Skoro četvrtina ispitanika (24%) koristi neku vrstu "drugog ekrana" prilikom praćenja televizijskog programa. Većina ovih korisnika su mladi ljudi, a u grupi od 16-24 godine učestalost korištenja komunikacijskih sredstava poput sms-a i društvenih mreža skoro je 50%. Gledaoci iznad 55 godina skoro nikada ne komentarišu ono što trenutno gledaju na televiziji (77%). Unatoč visokom nivou online aktivnosti za vrijeme gledanja televizije, samo oko 10% gledalaca na internetu traži dodatne informacije o programu, dok ih većina komentariše ono što gledaju sa prijateljima, što je posebno popularno tokom prenosa uživo.

I dok televizijska industrija traži način da iskoristi ovu sve popularniju naviku, ispitanici (68%) su se izjasnili da ne žele da se posebni web sajtovi sa proizvodima i reklamama sa programa koje gledaju automatski pojavljuju na njihovim uređajima, a stručnjaci upozoravaju da bi ova pojava jednostavno mogla biti tehnološki ekvivalent navici jedenja pred televizorom - još jedan način "odsutnog" gledanja programa.

Izvor: World Screen, Deloitte