Potvrđen privremeni sporazum o Evropskom aktu o slobodi medija

Potvrđen privremeni sporazum o Evropskom aktu o slobodi medija

Potvrđen privremeni sporazum o Evropskom aktu o slobodi medija

„Prekretnica za slobodu i pluralizam medija u EU“

foto: Pixabay / Ilustracija

Ambasadori i ambasadorice država članica pri Evropskoj uniji (EU) potvrdili su 19. januara 2024. privremeni dogovor koji su 15. decembra 2023. postigli pregovarači Vijeća i Evropskog parlamenta o novom zakonodavnom aktu o uspostavi zajedničkog okvira za medijske usluge na unutrašnjem tržištu EU i zaštiti slobode medija, medijskog pluralizma i uredničke neovisnosti u EU.

„Ovo je prva potvrda privremenog dogovora o kulturi i medijima pod belgijskim predsjedanjem, a nadovezuje se na rad španskog predsjedništva. Današnji je dan prekretnica za slobodu i pluralizam medija u EU“, izjavio je Benjamin Dalle, flamanski ministar za pitanja u vezi s Bruxellesom, mlade, medije i smanjenje siromaštva 19. januara.
 
Novom uredbom će se, kako je dodao, zaštititi novinari i njihovi izvori, a građanima omogućiti da donose utemeljene odluke na temelju pluralističkih i nezavisnih informacija.
 
Evropskim aktom o slobodi medija uspostavit će se zajednički okvir za medijske usluge na unutrašnjem tržištu EU i uvesti mjere za zaštitu novinara i pružatelja medijskih usluga od političkog uplitanja, a usto će im se olakšati prekogranični rad u cijeloj EU. Novim će se pravilima građanima garantovati pravo na pristup besplatnim i pluralističkim informacijama te utvrditi odgovornost država članica da osiguraju odgovarajuće uvjete i okvir za zaštitu tog prava.
 
Komisija je 16. septembra 2022. objavila prijedlog uredbe o uspostavi zajedničkog okvira za medijske usluge na unutrašnjem tržištu. Predloženim evropskim aktom o slobodi medija utvrđuju se nova pravila za zaštitu pluralizma i nezavisnosti medija u EU. Pregovori s Evropskim parlamentom o konačnom obliku zakonodavnog akta počeli su 19. oktobra 2023., a zaključeni su privremenim dogovorom postignutim 15. decembra 2023.
 
Sada će se pripremiti završna verzija sporazuma na svim službenim jezicima, a obje će ga institucije formalno donijeti do aprila 2024.
 
Nova pravila će obuhvatiti sve vrste medija, uključujući televizijske i radijske programe, audiovizuelne medijske usluge na zahtjev, audio podcast i štampu. Odnosiće se kako na tradicionalne oblike navedenih medija, tako i na njihove online forme. Više o tome šta donosi prijedlog Evropskog akta o slobodi medija dostupno je u tekstu Maide Ćulahović na Media.ba.
 
Izvor: Vijeće EU

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.