Policijski sat na internetu

Policijski sat na internetu

Poslednje reakcije na Zakon o igrama na sreću, na osnovu kojeg je iz Federalnog ministarstva finansija i Porezne uprave Federacije BiH, upućen zahtjev Regulatornoj agenciji za komunikacije, doživljen je kao apsolutna cenzura interneta. Brza akcija i naredba RAK-a prema internet provajderima u Bosni i Hercegovini a koja se odnosi na nezakonito priređivanje igara na sreću putem interneta izazvala je burne reakcije u medijima.

PiratskaPartija.ba, smatrajući da je došlo do miješanja raznih stvari pod jednim imenom, napravila je dinstikciju i analizu za lakše razunmijevanje trenutnih odredbi.

Reguliranje poreza na dobit za igre na sreću

Plaćanje poreza je obaveza svakoga građana i tu ne postoji ništa sporno. Uvođenje cenzure u svrhu prikrivanja inertnosti federalnih tijela da regulira Zakon o igrama na sreću jednostavno nije prihvatljivo riješenje.

ISP kao jedini kažnjeni subjekti

Kao pružitelji usluga čija dozvola za rad ovisi o RAK-u, ISP su najslabija karika u lancu. Oni su samo pružatelji Internetskih usluga, novčane transakcije se odvijaju između građana BiH i Web stranica kompanija koje nude usluge s igrama na sreću.

Kršenje prava na pristup informacijama

Internet je globalna javna infrastruktura koja ne poznaje granice niti prepoznaje korisnika. Dok zakon o igrama na sreću ima jasno definiranu nadležnost nad građanima/kama Bosne i Hercegovine, Internet nije sredstvo komunikacije građana BiH. Internet je univerzalno sredstvo komunikacije svih onih koji se nalaze na teritoriju Bosne i Hercegovine (uključujući strance, turiste, biznismene) i ne smijemo sebi dozvoliti da ograničavamo bilo čiju komunikaciju, te da ne poštujemo prava i slobodu govora.

Uvođenje principa cenzure i filteringa kao rješenje za nedostatak zakona

Posljednje i najvažnije od svih je da neotuđivo pravo na slobodu informacija ni na jedan način ne smije biti ugroženo zbog finansijskih, državnih ili privatnih, interesa. Treba dodati da Bosna i Hercegovina nema regulatorno tijelo (Agencija za Informaciono društvo) na državnom nivou koje je ovlašteno da regulira Internet promet. Republika Srpska je kreirala regulatorno tijelo na nivou entiteta, u čemu Federacija zaostaje. U tom nedostatku organa zvanične vlasti, RAK odjednom postaje to regulatorno tijelo koje ponavlja sličnu ishitrenu mjeru poput skorašnjeg slučaja sa “USB inspektorima”. Pored mnogih pitanja koja se postavljaju povodom posljednje mjere RAK-a postavlja se također i pitanje kome je RAK odgovoran i ko sve može da im ”naređuje”?

Više o samoj temi možete pročitati na zvaničnoj stranici PiratskePartije.ba

Izvor: PiratskaPartija.ba