Zagrijavanje za džunglu: obrazovanje novinara u digitalnom dobu

Počeo drugi dan Foruma digitalnih medija

Zagrijavanje za džunglu: obrazovanje novinara u digitalnom dobu

Sesijom ''Zagrijavanje za džunglu: Medijsko obrazovanje u digitalnom dobu'', počeo je drugi dan Foruma digitalnih medija, koji se održava u Mediacentru u Sarajevu.

U Bosni i Hercegovini, ali i u regiji godišnje diplomira preveliki broj studenata novinarstva, jedan je od zaključaka sa ove sesije. Također, teorija je na svim fakultetima dominantna u odnosu na praksu.

''Smatram da je nužno da se na fakultetima za novinarstvo uvede puno više praktičnog rada i da studente trebamo podučavati šta su to profesionalni kriteriji'', kaže profesorica na Fakultetu Političkih znanosti iz Zagreba, Tena Perišin.

Razgovarano je također i o tome, na koji način se modernijim nazivima odsjeka i predmeta na fakultetima pokušava privući pažnja studenta.

''Bitnije je da naziv zvuči što više ''fensi", kada uđete na stranicu nekog fakulteta imate osjećaj da je to jedan od najmodernijih fakulteta na svijetu a u stvarnosti slika je sasvim drugačija", dodaje profesorica Perišin.

Sa ovom ocjenom slaže se i asistent na Filozofskom fakultetu u Nišu, Neven Obradović.

Navodi da podaci iz 2008. godine kažu da se u Srbiji novinarstvo izučavalo na jedanaest mjesta.

Profesorica Visoke škole novinarstva i odnosa sa javnošću iz Skoplja, Aleksandra Temenugova, smatra da novinari danas uče teške novinarske predmete koji se tiču političkih studija, dok im nedostaje praktični žurnalizam.

Profesor na Filozofskom fakultetu u Tuzli Enes Osmančević kaže da postoji veliki utjecaj ideologija, a da znanje ostaje u drugom planu. On smatra da treba usavršavati planove i programe, jer je BIH pristupila ispunjavanju Bolonjskog procesa i obavezala se da će do 2010. godine izvršiti reformu. Do danas nije urađeno ništa.

"Programi moraju biti usklađeni, činjenica je da unutar jedne države ne znamo šta se i gdje predaje. O tome se ne diskutuje u stručnim krugovima", navodi Osmančević.

Konferencija je organizovana uz podršku USAID-ovog projekta Jačanja nezavisnih medija SIM kojeg implementira Internews BiH te Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH OPA.