OSCE: kampanja za sigurnost i slobodu novinara

OSCE: kampanja za sigurnost i slobodu novinara

Ured predstavnika OSCE-a za slobodu medija pokrenuo je globalnu kampanju za kažnjavanje napada na novinare.

"Napadi i prijetnje novinarima su u porastu širom OSCE regiona. Novinarima se svakodnevno prijeti zbog onoga što govore ili pišu," kaže Dunja Mijatović, Predstavnica OSCE-a za slobodu medija. "Ovo je trend koji jednostavno mora biti zaustavljen. Sigurnost novinara mora biti garantovana i trebamo iskoristiti sva sredstva za podizanje svijesti o ovom problemu."

Kampanju je započela Komisija za istragu ubistava novinara u Srbiji, a zatim je prerasla u globalni napor koji uključuje video na engleskom, ruskom i srpskom jeziku koji će biti promoviran u tradicionalnim i društvenim medijima. Oficijelni hashtag kampanje je #EndImpunity i #journosafe. 
 
 
"Kampanja je fokusirana na samu srž slobode medija. Ako novinari nisu sigurni i slobodni da pišu i istražuju priče, sloboda izražavanja i sloboda medija su ugrožene. Podijelite i promovirajte ovaj video - od izuzetne je važnosti da se svi zauzmemo za novinarstvo," kaže Mijatović.
 
Izvor: OSCE