NYT: komentari čitalaca postaju dio priče

NYT: komentari čitalaca postaju dio priče

New York Times eksperimentiše sa novim pristupom korisničkim komentarima, prikazujući ih unutar teksta, umjesto ispod njega.

Novi sistem komentarisanja na sajtu NYT-a uveden je 27.7.2013. u okviru priče o modifikacijama DNK voća, gdje je autor članka promovirao komentare koji su najviše doprinosili raspravi u okvir pored teksta, pod naslovom "perspektiva čitalaca". Prema riječima jednog od urednika interaktivnosti vijesti u NYT-u, cilj ovakvog pristupa korisničkim komentarima je da se poboljša kvalitet komentarisanja i čitaocima da do znanja da se njihov doprinos cijeni.

Eksperiment New York Times-a dio je sve popularnijeg trenda integracije čitalaca u proces kreiranja vijesti i novinarskih tekstova, te pokušaja medijskih kuća da pronađu pravi način izlaženja na kraj sa komentarima, često problematičnim dijelom web portala.

Najveći iskorak prema uključivanju čitalaca u proces kreiranja i objavljivanja vijesti do sada je napravila internet medijska kuća Gawker, uvođenjem platforme pod nazivom Kinja, koja čitaocima dozvoljava da mijenjaju naslove i izgled članaka. "Objavljivanje na webu bi trebalo biti proces suradnje između autora i njegovih najpametnijih čitalaca - i ta bi razlika u nekom trenutku trebala postati nebitna," smatra Nick Denton, osnivač Gawkera.

Izvor: Journalism.co.uk, Gigaom, Nieman Journalism Lab