INFOBIRO: Kratki pregled historijske štampe

INFOBIRO: Kratki pregled historijske štampe

Korištenjem modernih tehnologija  u promociji arhivske zbirke, digitalni arhiv Infobiro želi da prokaže da se paradigma arhiva, biblioteka i muzeja promijenila, oni više nisu mjesto u kojem se čuva sadržaj, oni su sada dužni i da ga na neki način pokažu korisnicima.  

Foto: Nada, 1898. 

"Digitalizacija građe izvršena je kako bi se povećala njena dostupnost za najširu korisničku publiku, bez obzira gdje se oni nalaze. Da mi nismo digitalizovali sadržaje mnogi ne bi znali da su postojali časopisi kao što je Nada, da je postojala Bosanska vila a o njihovom sadržaju da ne govorim", ističe Dragan Golubović, koordinaror digitalne baze Infobiroa. Korištenjem novih medijskih tehnologija i materijala koji se nalazi u digitalnoj bazi, iz Infobiroa su predstavili kratki prikaz historijskog novinskog sadržaja o Mostaru.  

"Za samo tri sata ovu prezentaciju je vidjelo više od hiljadu ljudi. I sad zamislite, hiljadu ljudi ne može uću u jedan arhiv i ne može doći do tog sadržaja, a mi smo u mogućnosti da ga pripremimo, prikažemo i naposljetku da pružimo mogućnost korištenja tog sadržaja. Druga važna stvar koja je bitna kod ovoga jeste da nam digitalizacija i moderne tehnologije omogućavaju da priđemo mlađim generacijama. Kroz ovu prezentaciju, pokušali smo, da na jedan jednostavan način najširoj korisničkoj publici, od običnih građana Mostara pa do ljubitelja historije, pokažemo da se ti materijali mogu pronaći u digitalnom arhivu Infobiroa,"navodi Golubović.  

Kroz upotrebu interneta, modernih tehnologija i društvenih mreža, izvršena je diseminacija sadržaja: "Prikazali smo nama zanimljive materijale. Jednako tako, mogli smo pronaći brojne druge teme od prikaza rušenja Starog mosta, prikaza značajnih ljudi Mostara u novinama, pa do tematskih prikaza.  Odnosno, ovakav prikaz moguće je uraditi, gotovo, o bilo kojem drugom gradu u Bosni i Hercegovini ili na bilo koju tematiku. 

Iz Infobiroa najavljuju da će i u budućnosti raditi kratke prikaze zanimljivih sadržaja iz digitalnog arhiva štampanih medija iz Bosne i Hercegovine. Prezentaciju historijske štampe o Mostaru možete pogledati ispod.