Online prikupljanje sredstava za medijske projekte sve popularnije

Online prikupljanje sredstava za medijske projekte sve popularnije

U finansijskoj krizi, novinari koji žele pokrenuti nove projekte sve češće se okreću prikupljanju sredstava na online servisima poput Kickstartera.

Radio emisija o arhitekturi, trening program za novinare u Keniji, samostalno izvještavanje o američkim izborima, istraživačka priča o smrtonosnoj bolesti u Šri Lanki, web sajt koji prati smrtne slučajeve u Washingtonu neki su od novinarskih projekata finansiranih putem crowdfundinga - prikupljanja novčanih sredstava online - u protekloj godini.

U vremenu kada je za istraživačko novinarstvo novaca sve manje, a medijske kuće otpuštaju radnike, novinari sa idejama se okreću crowdfunding servisima poput web sajta Kickstarter, koji omogućava objavljivanje oglasa za donacije, uz opis projekta i potrebnu sumu. Donacije je za uspjeh potrebno privući u određenom vremenskom roku, nakon čega je na pokretačima da svoj projekat učine održivim.

Fotomonografija "Bosnia 1992-1995", jedna od najboljih u 2012. po izboru magazina Time, također je finansirana na ovaj način.

Izvor: International Business Times, Knight Lab, GigaOM