Četiri minute za javne servise

Četiri minute za javne servise

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije održalo je, 25. septembra 2013. godine, 68. redovnu sjednicu na kojoj je Vijeće razmatralo prijedlog Kodeksa o komercijalnim komunikacijama u vezi sa dužinom oglašavanja za javne RTV servise i donijelo odluku da dužina oglašavanja kod javnih RTV servisa iznosi 4 minute u jednom satu.

"U toku javne rasprave, u Agenciju su pristigli dodatni podaci, koji su uvršteni u Analizu i koji potvrđuju ranije stajalište Vijeća Agencije. Vijeće je spremno da, u sklopu TAIEX programa, kojeg je ponudila Delegacije Evropske Unije, učestvuje u kreiranju cjelovitog i održivog funkcionisanja javnih RTV servisa, te održivog funkcionisanja Korporacije. Izmijenjeni Kodeks o komercijanim komunikacijama stupiće na snagu 1. januara 2014. godine", navodi se u saopštenju RAK-a.

"Vijeće je prihvatilo zahtjev četiri komercijalne TV stanice, a odbacilo sve argumente koje su tokom javne rasprave dostavili BHRT, FTV i RTRS, strukovna udruženja, Unija medijske industrije, predstavnici EBU, misija Evropske unije u BiH, OHR i mnogi drugi", piše federalna.ba. "Upravni odbor Samostalnog sindikata uposlenika Javnih RTV servisa saopćio je da je zaprepašten današnjom Odlukom Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH kojom je usvojen Nacrt izmjena Kodeksa o komercijalnim komunikacijama. Ovom odlukom marketinški prostor javnih emitera smanjuje se sa šest na četiri minute po satu emitiranog programa", navodi se dalje na zvaničnom portalu Federalne televizije.

Podsjećamo, povodom prijedloga Regulatorne agencije za komunikacije BiH da se javnim emiterima smanji vrijeme za oglašavanje sa šest na četiri minute, razgovarali smo sa Senadom Zaimovićem, direktorom marketinške agencije Fabrika i predsjednikom Uravnog odbora Udruženja medijske industrije, koji je izrazio zabrinutost povodom navedenog prijedloga: 
 
"Ukoliko bi se desilo smanjenje na javim servisima u BiH sa šest na četiri minute, Bosna i Hercegovina bi bila zemlja sa najmanjim komercijalnim vremenom na javnim servisima. Trenutno je situacija takva da je u Sloveniji 10 minuta, s tim što je « prime time » (udarno vrijeme, najgledanije TV vrijeme, najčesće izmedju 18 i 23 sata) sedam minuta, dok je u Hrvatskoj devet minuta, a « prime time » četiri. Ako pogledate dalje okruženje, imamo Poljsku koja je vratila na 12, Latviju na 12 minuta. Svi vraćaju svojim javnim servisima mogućnost da kroz podizanje kvalitete programa, budu konkurentni u odnosu na specijalizovane satelitske televizijske kanale. I zato su svi bili začuđeni, kako je inicijativa javnih servisa da im se poveća limit na osam minuta, dovedena do toga da im se smanji na četiri. I mislim da su oni s pravom zabrinuti".